Mgr. Barbora Blašková
Prevodi iz slovenščine v slovaščino

Mgr. Barbora Blašková - prevajalka iz slovenščine v slovaščino

Profil

 • Članica Društva slovaških prevajalcev in tolmačev (2015)
 • Absolventka slovenistike na Masarykovi univerzi v Brnu (2014)
 • Študentska izmenjava na Univerzi v Ljubljani (2/2010 – 8/2010)
 • 50.seminar slovenskega jezika, literature in kulture v Ljubljani (2014)
 • 47.seminar slovenskega jezika, literature in kulture v Ljubljani (2011)
 • Intenzivni jezikovni tečaj slovenščine na Univerzi na Primorskem v Kopru (2010)

Prevajam naslednje vrste dokumentov:

 • Spletne strani
 • Katalogi
 • Tehnična poročila
 • Opis izdelka
 • Navodila za uporabo
 • Strokovna besedila
 • Pravni teksti
 • Reklamni materiali
 • Brošure
 • Besedilo turističnih letakov
 • Leposlovno besedilo
 • Pogodbe

Ne prevajam:

Sodno overjenih prevodov, ki zahtevajo prevajanje sodno zapriseženega tolmača (spričevala, dokazila o izobrazbi, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalnem prebivališču, rojstni listi, potni listi, izpisi iz sodnega registra, pooblastila ipd.).


Info: +421 902 083 493
barbora.blasko@gmail.com

© 2014 Barbora Blašková