Mgr. Barbora Blašková
Prevodi iz slovenščine v slovaščino

Cenik prevod

Prevod: 13,- € / avtorsko stran.

Avtorska stran obsega 1.800 znakov s presledki.

Za zahtevnejša (strokovna) besedila ali besedila s kratkim časovnim rokom se obračuna do 35 % višja cena.

Info: +421 902 083 493
barbora.blasko@gmail.com

© 2014 Barbora Blašková